Bezpečná hřiště a sportoviště

Lanová centra

Jak budovat a povozovat bezpečné lanové centrum?

S podporou České agentury pro standardizaci vydalo Sdružení českých spotřebitelů pro Kabinet pro standardizaci osvětovou publikaci – leták BEZPEČNÁ LANOVÁ CENTRA – k podpoře využívání technických norem ČSN EN 15567-1 a ČSN EN 15567-2 pro lanová centra.

Při této příležitosti byla i vydána tisková zpráva - Zde.

Záměrem je tímto letákem oslovit jak poskytovatele služeb/provozovatele veřejného zařízení (samosprávy obcí, soukromí podnikatelé – provozovatelé hotelů, penzionů atp.), tak spotřebitele – návštěvníky lanových center.  Chceme vám přiblížit, jak důležité je pro spotřebitele, ale i pro provozovatele, aby technické normy byly v praxi používány: aby veřejná zařízení - lanová centra, která na jedné straně provozujeme, na straně druhé navštěvujme a používáme, byla bezpečná.

Tuto publikaci vystavujeme v e- formátu Zde. Pro tištěnou verzi se obraťe na Kabinet pro standardizaci, anebo na Komoru SOTKVO.

Leták uvádí problém samozřejmě velmi zjednodušeným způsobem. Velmi bychom si přáli, aby upoutal Vaši pozornost a chtěli se dozvědět více. Abyste pochopili, o čem předmětné normy jsou, připravili jsme pro Vás informaci s komentářem k obou částem normy. Část 1 nabízíme Zde, část 2  Zde.

Pro aplikaci technické normy je ale nezbytná plná informovanost o jejím obsahu.Ke získání normy odkazujeme na placenou službu ČSN online

Kabinet pro standardizaci, o. p. s. , a Sdružení českých spotřebitelů, z. ú., děkují všem, kterým není naše bezpečnost ve volném čase lhostejná a kdo se zasazují o řádné využívání technických norem.

 

Konsorcium: Logo kabinetu pro standardizaci Logo svazu odborných technických kontrolorů Logo svazu českých spotřebitelů