Bezpečná hřiště a sportoviště

Na slavnostním galavečeru kvality byly předány 2 značky kvality.

Značku kvality přebírá pan Mgr. František Pomahač od senátora parlamentu ČR pana Jiřího Oberfalzera.

 

 

Další značku kvality předal za správce značky Libor Dupal Plzeňské ZOO v zastoupení paní Zdeňky Hožvičkové, předsedkyně Komory SOTKVO.