Bezpečná hřiště a sportoviště

Proč značka pro bezpečné hřiště a sportoviště?

Vše na těchto stránkách.

Krátká upoutávka - nahlédněte prosím - Zde.

Rychlá cesta ke komplexním informacím o značce kvality pro bezpečné hřiště - Zde; seznam ověřených hřišť a sportovišť s přiznanou značkou - Zde

Bezpečná hřiště s přiznanou značkou kvality najdete také prostřednictvím aplikace MAPOTIC Zde.    

NOVINKA: reportáž u firmy Antoš T.R. - novému držiteli značky kvality pro bezpečné hřiště - Zde.

V letech 2021-22 realizoval Kabinet pro standardizaci projekt, který financovala Česká agentura pro standardizaci. Výsledkem je zpracování a vydání pravidel správné praxe pod titulem Bezpečný provoz veřejných herních a sportovních zařízení pro děti a mládež – Pravidla praxe podle technických norem, nejen pro provozovatele (ISBN 978-80-87719-83-1). Pravidla byla registrována Hospodářskou komorou ČR. Registrovaná pravidla jsou vystavená Zde. Pravidla jsou zpracována i ve formátu tištěné publikace (v e-formátu Zde).

Naše publikace jsou zprostředkovány na stránce Zde, včetně studie a publikace "Desatero - od projektu po provoz" (2020) - Zde. Bylo podpořeno Radou kvality ČR.

Rozhovor na CNN Prima k tématu Národního programu Česká kvalita a Značky kvality pro bezpečné hřiště  s manažery Značky - nahlédněte prosím Zde.

Předpisová základna pro herní a sportovní prvky a pro provoz veřejných zařízení pro děti a mládež je v neustálém vývoji. Aktualizované přehledy nabízíme na těchto stránkách Zde.

Úvod

Na zařízení dětských hřišť a sportovních zařízení se vztahují požadavky technických norem, ale často nejsou v plné míře dodržovány, v některých případech jsou i vědomě obcházeny. 

Téměř na každém třetím hřišti jsou herní prvky z důvodu chybné montáže nevyhovující citovaným normám a mohou tak být nebezpečnými. V praxi to znamená, že certifikovaný herní prvek ztrácí zkušebnou udělený kredit bezpečnosti a stává se pro užívání dětmi nebezpečný.

Příklady rizik a nebezpečí: nedodržení parametrů bezpečnostních vzdáleností, volných prostorů atd., vyčnívající ostré hrany betonových základů, zachycení prstů u lanovek, houpaček a kolotočů, zachycení hlavy a krku mezi příčkami a v nevyhovujících otvorech, chybně kotvené konstrukce, nezajištěné branky aj.

Tyto stránky slouží k prezentaci takových přístupů a nástrojů, které podporují bezpečný provoz dětských hřišť, sportovišť, tělocvičen a podobných zařízení. Opakované zprávy z médií o úrazech dětí a mládeže varují a naznačují, že systematických přístup k zajišťování bezpečného provozu je nanejvýše žádoucí a nezbytný. 

Zejména slouží tyto stránky k prezentaci značky "Hřiště-sportoviště-tělocvična – OVĚŘENÝ PROVOZ". Značka je přijata do programu ČESKÁ KVALITA (viz Zde ) a je důvěryhodnou informací pro všechny osoby a subjekty, které přicházejí do styku s provozovaným zařízením, jež je nositelem této značky, že toto provozované zařízení má a udržuje si vysokou míru bezpečného a kvalitního provozu.

Poslední úprava stránek : 4. 6. 2024 03:06

 

Konsorcium: Logo kabinetu pro standardizaci Logo svazu odborných technických kontrolorů Logo svazu českých spotřebitelů