Bezpečná hřiště a sportoviště

Semináře na téma bezpečného provozu hřišť a sportovišť

Subjekty spojené v rámci konsorcia pro vlastnictví značky Ověřený provoz pořádají po celé ČR řadu seminářů, které mají zřizovatelům a provozovatelům hřišť a sportovišť přiblížit principy správného provozu zařízení, za která jsou zodpovědní.

Přednášky odborně zaštiťuje Sportservis-Houžvičková, což je organizace akreditovaná Ministerstvem vnitra ČR k pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti, takže účastníci mohou obdržet osvědčení o účasti na školení od akreditovaného odborného školicího střediska.

Semináře k bezpečnému provozu dětských hřišť a sportovišť podporují:

Rada kvality České republiky - Národní politika kvality

Národní politika kvality

Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví 

 

Konsorcium: Logo kabinetu pro standardizaci Logo svazu odborných technických kontrolorů Logo svazu českých spotřebitelů