Bezpečná hřiště a sportoviště

Proč značka pro bezpečné hřiště a sportoviště?

Vše na těchto stránkách. 

Krátká upoutávka - nahlédněte prosím - Zde.  

Rychlá cesta ke komplexním informacím o značce kvality pro bezpečné hřiště - Zde; seznam ověřených hřišť a sportovišť s přiznanou značkou - Zde

Bezpečná hřiště s přiznanou značkou kvality najdete také prostřednictvím aplikace MAPOTIC Zde.    

Rozhovor na CNN Prima k tématu Národního programu Česká kvalita a Značky kvality pro bezpečné hřiště  s manažery Značky - nahlédněte prosím Zde.

Upozorňujeme na studii a publikaci "Desatero - od projektu po provoz" (2020) - Zde. Bylo podpořeno Radou kvality ČR.

Upozorňujeme na Příručku správné praxe pro bezpečný provoz veřejných zařízení, (2017, s podporou ÚNMZ). E-verze (k nekomerčnímu využití) je k dispozici - Zde. Na téma bezpečného provozu bylo vydáno více publikací - Zde.

Předpisová základna pro herní a sportovní prvky a pro provoz veřejných zařízení pro děti a mládež je v neustálém vývoji. Aktualizované přehledy nabízíme na těchto stránkách Zde.

Úvod

Na zařízení dětských hřišť a sportovních zařízení se vztahují požadavky technických norem, ale často nejsou v plné míře dodržovány, v některých případech jsou i vědomě obcházeny. 

Téměř na každém třetím hřišti jsou herní prvky z důvodu chybné montáže nevyhovující citovaným normám a mohou tak být nebezpečnými. V praxi to znamená, že certifikovaný herní prvek ztrácí zkušebnou udělený kredit bezpečnosti a stává se pro užívání dětmi nebezpečný.

Příklady rizik a nebezpečí: nedodržení parametrů bezpečnostních vzdáleností, volných prostorů atd., vyčnívající ostré hrany betonových základů, zachycení prstů u lanovek, houpaček a kolotočů, zachycení hlavy a krku mezi příčkami a v nevyhovujících otvorech, chybně kotvené konstrukce, nezajištěné branky aj.

Tyto stránky slouží k prezentaci takových přístupů a nástrojů, které podporují bezpečný provoz dětských hřišť, sportovišť, tělocvičen a podobných zařízení. Opakované zprávy z médií o úrazech dětí a mládeže varují a naznačují, že systematických přístup k zajišťování bezpečného provozu je nanejvýše žádoucí a nezbytný. 

Zejména slouží tyto stránky k prezentaci značky "Hřiště-sportoviště-tělocvična – OVĚŘENÝ PROVOZ". Značka je přijata do programu ČESKÁ KVALITA (viz Zde ) a je důvěryhodnou informací pro všechny osoby a subjekty, které přicházejí do styku s provozovaným zařízením, jež je nositelem této značky, že toto provozované zařízení má a udržuje si vysokou míru bezpečného a kvalitního provozu.

Poslední úprava stránek : 10. 9. 2022 18:33

 

Konsorcium: Logo kabinetu pro standardizaci Logo svazu odborných technických kontrolorů Logo svazu českých spotřebitelů