Bezpečná hřiště a sportoviště

Páté vydání elektronického občasníku pro provozovatele hřišť a sportovišť

Občasník BEZPEČNÉ HŘIŠTĚ A SPORTOVIŠTĚ - E-žurnál pro provozovatele veřejných dětských hřišť a sportovních zařízení je vydáván k podpoře a šíření značky kvality přijaté do Národního programu Česká kvalita

Kabinet pro standardizaci k podpoře uživatelů značky kvality Hřiště-sportoviště-tělocvična - Ověřený provoz vydává elektronický občasník. Prioritně je sice zaměřen na držitele licencí na užívání značky, ale samozřejmě je široce distribuován s cílem prezentace značky kvality, která je součástí Národního programu Česká kvalita (www.narodniportal.cz), k jejímu dalšímu šíření a využívání.
Všechna dosavadní vydání občasníku jsou přístupná na webu www.overenehriste.cz ze stránky Tiskoviny a publikace.
V závěru února 2023 bylo zveřejněno páté vydání e-žurnálu. V něm se zejména soustřeďujeme na výběr inspektorů hřišť a sportovišť s důrazem na jejich odbornost a nezávislost. Kabinet se svými partnery připravil již několik nástrojů, které mají podpořit korektní prostředí výroby, dodávání a provozu veřejných zařízení pro děti. Stručný souhrn je rovněž uveden v textu tohoto e-občasníku. A součástí těchto nástrojů je právě i uvedená značka kvality pro ověřený provoz hřišť a sportovišť.

Občasník 5

zavřít

14. 03. 2023 15:21

 

Konsorcium: Logo kabinetu pro standardizaci Logo svazu odborných technických kontrolorů Logo svazu českých spotřebitelů