Bezpečná hřiště a sportoviště

Zasedání v ANEC - bezpečnost pro děti

Ve dnech 21.-22. 3. se konalo v Bruselu zasedání pracovní skupiny ANEC ustavené pro oblast bezpečnosti dětských výrobků

SČS má svého zástupce v uvedené pracovní skupině, která zastupuje evropské spotřebitele zapojené do standardizace (ANEC). Témat, která byla na dvoudenním zasedání řešena, bylo hodně, a tak jen zcela indikativně: zavádějící certifikáty, chemické látky ve spotřebitelských výrobcích, herní as sportovní vybavení a prvky, výrobky péče o děti, nábytek pro děti, hračky.
Zástupce SČS přednesl prezentaci na téma Dětská hřiště a sportoviště - Nástroje k podpoře funkčního a korektního trhu a prostředí. Představil projekty vyvinuté Kabinetem pro standardizaci v minulých letech a komunikovaných se zainteresovanými stranami - např. Bezpečný provoz veřejných herních a sportovních zařízení pro děti a mládež – Pravidla praxe, Značka kvality Hřiště-sportoviště-tělocvična – OVĚŘENÝ PROVOZ, Nezávislost a nestrannost inspekcí, či Podpora komunikace zapojených stran k zajištění bezpečného provozu veřejných zařízení pro hry a sport dětí a mládeže.

Zastoupení v ANEC

zavřít

22. 03. 2023 14:16

 

Konsorcium: Logo kabinetu pro standardizaci Logo svazu odborných technických kontrolorů Logo svazu českých spotřebitelů