Bezpečná hřiště a sportoviště

Desatero - od projektu po provoz

Kabinet pro standardizaci s partnery připravil v členění do 10 zásad základní informace, které může investor či budoucí provozovatel uplatnit a použít, aby budované a poté provozované veřejné zařízení bylo pro děti a mládež maximálně bezpečné.

V plném rozsahu je studie vystavena Zde

Jako podpora ke snazšímu pochopení obsahu studie byl zpracován stručný text, který vysvětluje uživatelsky přívětivou formou jednotlivé zásady "desatera". Text jsme vydali formou tištěné publikace, která je v e-formátu zpřístupněna Zde.

Pro přehlednost je studie členěna na několik částí, dle kterých  jsou vytvořeny podsekce vlevo této stránky -

 

S podporou Rady kvality ČR

S podporou Rady kvality by zpracována studie a publikace pro bezpečný provoz hřišť

S podporou Rady kvality by zpracována studie a publikace pro bezpečný provoz hřišť

Studie a publikace byly vytvářeny za finanční podpory Rady kvality České republiky

www.narodniportal.cz

více

23. 07. 2020

 

Konsorcium: Logo kabinetu pro standardizaci Logo svazu odborných technických kontrolorů Logo svazu českých spotřebitelů