Bezpečná hřiště a sportoviště

Podpora komunikace

Sekce kvality Hospodářské komory České republiky dne 24. 3. 2022 projednala dokument PODPORA KOMUNIKACE ZAPOJENÝCH STRAN K ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNÉHO PROVOZU VEŘEJNÝCH ZAŘÍZENÍ PRO HRY A SPORT DĚTÍ A MLÁDEŽE. Sekce vyjádřila dokumentu souhlas, podporu a doporučení k dalšímu používání. Za tímto účelem ho zveřejňuje na stránkách HK ČR a zajistila rozeslání různým zainteresovaným stranám.

Záměrem a cílem tohoto "postupu komunikace" je poskytnout doporučení pro komunikační proces mezi zapojenými subjekty v případech, kdy ve smyslu evropských norem prováděná nezávislá inspekce veřejného zařízení učeného pro hry a sport dětí a mládeže, identifikuje a dokumentuje závažné nedostatky herního či sportovního prvku či celého zařízení (tedy celé hřiště, sportoviště, tělocvična apod.) z hlediska úrovně jejich bezpečnosti. Více již v samotném dokumentu Zde.

 

Konsorcium: Logo kabinetu pro standardizaci Logo svazu odborných technických kontrolorů Logo svazu českých spotřebitelů