Bezpečná hřiště a sportoviště

Správná praxe pro bezpečný provoz

Připravili jsme pro vás Příručku správné praxe pro provoz veřejných zařízení pro děti a mládež. Byla vydána podpory Úřadu pro technickou normalizaci. Příručka srozumitelně formuluje povinnosti provozovatele dětských hřišť, sportovišť a podobných zařízení ve smyslu platných evropských norem. Publikace také vysvětluje, jak může provozovatelům pomoct značka kvality pro ověřený provoz. Pro tištěnou verzi se obraťte na Sdružení českých spotřebitelů Zde; e-verze je k dispozici Zde.  

Rezortní vyhlášky a metodická doporučení

Správné praxe pro provoz doporučují rezorty ve formě metodických doporučení - jsou k dispozici na našich stránkách Zde.

 

Seznamy "předpisové základny" -  Zde

Publikace k tématu souhrnně Zde.

 

Konsorcium: Logo kabinetu pro standardizaci Logo svazu odborných technických kontrolorů Logo svazu českých spotřebitelů