Bezpečná hřiště a sportoviště

Národní konference 2019

V tomto roce chystáme na smotný závěr léta národní konferenci  k bezpečnému provozu dětských hřišť a sportovišť. Bude se konat dne 17. září v prostorách Státního zdravotního ústavu v Praze.

Konference je určena pro provozovatele veřejných zařízení pro hry a sport dětí a mládeže, včetně statutárních zástupců základních a mateřských škol, a pro pracovníky státní správy, samosprávy a veřejných orgánů působících ve vztahu k zajištění bezpečného provozu těchto veřejných zařízení.

Předběžný program s dalšími podrobnostmi k Národní konferenci je vystaven Zde. Přednášky jsou zajištěny na vysoké odbornosti, jak z hlediska výrobní i kontrolní praxe a rovněž ve vztahu k aplikaci požadavků evropských norem. Hlavním hostem Národní konference je pan Dermott JEWELL, prezident ANEC (Evropská asociace pro koordinaci zastoupení spotřebitelů ve standardizaci).

Konference nemá finanční podporu z věřejných zdrojů, je proto zpoplatněna částkou 2.700 Kč na účastníka, mateřské školky částkou 1. 700,- Kč na osobu. (Úhrada může být provedena bankovním převodem nebo dle dohody při registraci.). Registrační formulář je vystaven Zde. Vyplňte prosím a zašlete na níže uvedenou adresu.

Registrace, informace, domluva způsobu úhrady: Vocetková Veronika, tel. 281 925 952, e-mail: sportservis-veronika@volny.cz

Za organizační výbor Zdena Houžvičková (Sotkvo) a Libor Dupal (Kabinet pro standardizaci)

 

Konsorcium: Logo kabinetu pro standardizaci Logo svazu odborných technických kontrolorů Logo svazu českých spotřebitelů