Bezpečná hřiště a sportoviště

Národní konference 2019

V tomto roce se konala národní konferencie k bezpečnému provozu dětských hřišť a sportovišť,dne 17. září v prostorách Státního zdravotního ústavu v Praze.

Konference byla určena pro provozovatele veřejných zařízení pro hry a sport dětí a mládeže, včetně statutárních zástupců základních a mateřských škol a pro pracovníky státní správy a samosprávy.

O představení akce nás požádal Český rozhlas Plus (pondělí 16. 09. v 21:30 hod).

O účast projevili mimořádný zájem i zástupci dalších zainterovaných stran, a sice České obchodní ispekce a aurorizovaných osob. Pro tyto cílové skupiny organizátoři připravují samostatné semináře.

Program s dalšími podrobnostmi k Národní konferenci je vystaven Zde. Přednášky byly zajišťovány na základě vysoké odbornosti, jak z hlediska výrobní i kontrolní praxe a rovněž ve vztahu k aplikaci požadavků evropských norem. Hlavním hostem Národní konference byl pan Dermott JEWELL, prezident ANEC (Evropská asociace pro koordinaci zastoupení spotřebitelů ve standardizaci).

Pro média jsme připravili tiskovou zprávu, která je vystavena Zde. V úvodu Národní konference proběhlo slavnostní předání značky kvality Hřiště-sportoviště-tělocvična – Ověřený provoz dvěma novým držitelům tohoto ocenění. Zástupci médií byli srdečně k tomuto aktu zváni. Pozvánka je vystavena Zde.

Přiznané záštity:

  • Státní zdravotní ústav, MUDr. Pavel Březovský, MBA., ředitel
  • Česká agentura pro standardizaci, Mgr. Zdeněk Veselý, generální ředitel 
  • Český institut pro akreditaci, o.p.s., Ing. Jiří Růžička, MBA.,Ph.D., ředitel

Přednášející a prezentace:

  • MUDr. Magdalena ZIMOVÁ CSc., Státní zdravotní ústav, vedoucí Národní referenční laboratoře pro hygienu půdy a odpadů; prezentace u autorky
  • PhDr. Alena ŠVANCAROVÁ, Národní koordinační centrum prevence úrazů, násilí a podpory bezpečnosti pro děti FN Motol; prezentace Zde
  • Ing. Naďa KJELLBERG,  HAGS PRAHA s.r.o;  prezentace Zde.
  • Zdeňka HOUŽVIČKOVÁ, soudní znalec z oboru bezpečnost dětských a sportovních hřišť, tělocvičen a sportovišť a předsedkyně Profesní komory SOTKVO; prezentace u autorky
  • Ing. Libor DUPAL, Programový ředitel a předseda správní rady, Sdružení českých spotřebitelů, z. ú. a ředitel Kabinetu pro standardizaci, o. p. s., zástupce ČR v ANEC (Evropská asociace pro koordinaci zastoupení spotřebitelů ve standardizaci); prezentace Zde

Hlavní host konference

Dermott JEWELL, Consumer Association of Ireland, ECC Ireland, prezident ANEC;  prezentace Zde

Za organizační výbor děkují Zdena Houžvičková (Sotkvo) a Libor Dupal (Kabinet pro standardizaci)

 

Konsorcium: Logo kabinetu pro standardizaci Logo svazu odborných technických kontrolorů Logo svazu českých spotřebitelů