Bezpečná hřiště a sportoviště

Seminář o bezpečnosti dětských hřišť 2010

Partneři spojení do konsorcia pro vlastnictví Značky Ověřený provoz spoluorganizují konání mezinárodního semináře p bezpečnosti dětských hřišť a sportovišť.

Záštitu nad seminářem vzali pan ministr školství, mládeže a tělovýchovy Mgr. Josef Dobeš a předseda Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví pan Ing. Milan Holeček.

Europoslanec Edvard Kožušník, který se problematice standardizace věnuje na celoevropské úrovni a rovněž převzal záštitu nad seminářem Bezpečnost dětských hřišť a standardizace ocenil činnost naší organizace. "Je třeba ocenit aktivity v oblasti standardizace, neboť se jedná o samoregulační instrument, který vychází přímo od výrobců. Ti nejlépe vědí, jaké jsou potřeby příslušného průmyslového oboru. Obecně platí, že samoregulační mechanismy jsou efektivnější než shora nařízené dirigistické regulace a to jak z pohledu řízení kvality, tak i z pohledu ochrany spotřebitele. V neposlední řade jsou standardizační nástroje významné i z pohledu konkurenceschopnosti", uvedl Kožušník.

Akce je financována z projektu EEA/Norway Grants ( Zde ).

Pozvánka a program - Zde .

Prezentace:

Merete Holmen Murvold, Standard Norge: Spolupráce na projektu - Zde

Britt Stokke Loennaas, Standard Norge; Bezpečnost dětských hřišť, norské a evropské zkušenosti - Zde (pdf format - Zde ).

Harry Harbottle – Velká Británie - Národní a evropské zkušenosti - Zde

Kudmila Antošová, ITC Zlín: Činnost TNK, Technické požadavky na dětská hřiště - Zde.

Magdaléna Zimová, CSc, Státní zdravotní ústav: Hygiena - výsledky monitoringu venkovních zařízení - Zde

Libor Dupal, Sdružení českých spotřebitelů, Kabinet pro standardizaci: Značka kvality: Hřiště-sportoviště-tělocvična - OVĚŘENÝ PROVOZ - Zde.

Zdeňka Houžvičková, Předsedkyně SOTKVO - Význam nezávislých technických kontrol - Zde .

 

Konsorcium: Logo kabinetu pro standardizaci Logo svazu odborných technických kontrolorů Logo svazu českých spotřebitelů