Bezpečná hřiště a sportoviště

Tiskoviny a publikace

V letech 2021-22 realizoval Kabinet pro standardizaci projekt, který financovala Česká agentura pro standardizaci. Výsledkem je zpracování a vydání pravidel správné praxe pod titulem Bezpečný provoz veřejných herních a sportovních zařízení pro děti a mládež – Pravidla praxe podle technických norem, nejen pro provozovatele (ISBN 978-80-87719-83-1; pro Kabinet vydalo Sdružení českých spotřebitelů, z. ú.). Pravidla byla registrována Hospodářskou komorou ČR. Registrovaná pravidla jsou vystavená Zde. Pravidla jsou zpracována i ve formátu tištěné publikace (v e-formátu Zde).

V roce 2021 vydala Česká agentura pro standardizaci v překladu německou publikaci Zařízení dětských hřišť – bezpečnost na evropských hřištích - komentované vydání ČSN EN 1176. Publikace určena projektantům, dodavatelům celků a kontrolorům-inspektorům dětských hřišť. Kabinet pro standardizaci zpracoval recenzi, kterou publikujeme Zde.

V rámci projektu Desatero - od projektu po provoz (2020) byla s podporou Rady kvality ČR zpracována studie a vydána stejnojmenná tiskovina, podrobnosti a texty Zde.

Záměrem Kabinetu pro standardizaci je ve spolupráci s partnery připravovat elektronicky šířený občasník, který se má zaměřovat na bezpečný provoz dětských hřišť a sportovních zařízení. Edici chceme cílit zejména na držitele i nové adepty licence značky kvality Hřiště-sportoviště-tělocvična – BEZPEČNÝ PROVOZ. Chceme jim napomáhat udržovat a dále rozvíjet povědomí o aktuálních informacích ohledně bezpečného provozu hřišť a sportovišť.

  • 5. vydání elektronického občasníku (2023) - Zde
  • 4. vydání elektronického občasníku (2022) - Zde
  • 3. vydání elektronického občasníku (2022) - Zde
  • 2. vydání elektronického občasníku (2021) - Zde.
  • 1. vydání elektronického občasníku (2017) - Zde

Subtilní tiskovina vydaná v r. 2018 s podporou České agentury pro standardizaci  – BEZPEČNÁ LANOVÁ CENTRA – s louží k podpoře využívání technických norem ČSN EN 15567-1 a ČSN EN 15567-2 pro lanová centra. Více k tomu Zde.

I starší publikace jsou dostupné na webu SČS Zde. Jedná se např. o následující publikace.

Příručka správné praxe byla v r. 2016 a 2017 za podpory Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví zpracována pro druhé vydání. Text příručky byl oproti vydání v r. 2014 aktualizován a příručka srozumitelně formuluje povinnosti provozovatele dětských hřišť, sportovišť a podobných zařízení. Publikace také vysvětluje, jak může provozovatelům pomoct značka kvality. 

Prevence úrazů na dětských hřištích? Odpověď - důsledné zajištění roční kontroly nezávislou třetí stranou. Značka kvality pro bezpečné hřiště dává jistotu. Metodický pokyn zaštítili významné autority: Národní centrum prevence úrazů, ministerstvo vnitra, Česká obchodní inspekce, Státní zdravotní ústav, zkušebny, ...

Vše o značce pro bezpečné hřiště (2012), jaké výhody přináší zřizovateli hřiště, sportoviště či tělocvičny nabízíme ve stručné formě skládacího letáku.

Sdružení českých spotřebitelů ve spolupráci s partnery (KaStan, SOTKVO) vydalo i podrobnější publikaci pod "vše" vypovídajícím názvem Bezpečné provozování dětských a sportovních hřišť, sportovišť a tělocvičen (Základní informace pro provozovatele dle požadavků předpisů a technických norem).

 

Konsorcium: Logo kabinetu pro standardizaci Logo svazu odborných technických kontrolorů Logo svazu českých spotřebitelů