Bezpečná hřiště a sportoviště

Tiskoviny a publikace

Rok 2023 byl pro naši ediční činnost ve vztahu ke hřištím a sportovištím příznivý. Kabinet vydal prostřednictvím Sdružení českých spotřebitelů dvě publikace, obě podpořené Radou kvality ČR. Prvotně připomeneme publikaci obecně zaměřenou na zviditelnění loga Česká kvalita. Cílem je napomoci držitelům licencí na některou ze značek kvality do Národního programu Česká kvalita přijatých (je jich více než 20) využít svou značku i logo Česká kvalita ku svému komerčnímu prospěchu. Publikace byla vydána pod titulem Logo Česká kvalita pro výrobky a služby využití ve firemním marketingu a komunikaci. Značka kvality Hřiště-sportoviště-tělocvična – BEZPEČNÝ PROVOZ je součástí Národního programu Česká kvalita a nepochybně licencionářům naší značky může být tato publikace nepochybně ku prospěchu. A druhá publikace má vše vypovídající titul, Značka kvality „Hřiště-sportoviště-tělocvična – Ověřený provoz“ – ku prospěchu dítek i provozovatele; zde asi  k obsahu a zaměření není co dodat. Obě publikace jsou dostupné na stránce Zde.

V letech 2021-22 realizoval Kabinet pro standardizaci projekt, který financovala Česká agentura pro standardizaci. Výsledkem je zpracování a vydání pravidel správné praxe pod titulem Bezpečný provoz veřejných herních a sportovních zařízení pro děti a mládež – Pravidla praxe podle technických norem, nejen pro provozovatele (ISBN 978-80-87719-83-1; pro Kabinet vydalo Sdružení českých spotřebitelů, z. ú.). Pravidla byla registrována Hospodářskou komorou ČR. Registrovaná pravidla jsou vystavená Zde. Pravidla jsou zpracována i ve formátu tištěné publikace (v e-formátu Zde).

V roce 2021 vydala Česká agentura pro standardizaci v překladu německou publikaci Zařízení dětských hřišť – bezpečnost na evropských hřištích - komentované vydání ČSN EN 1176. Publikace určena projektantům, dodavatelům celků a kontrolorům-inspektorům dětských hřišť. Kabinet pro standardizaci zpracoval recenzi, kterou publikujeme Zde.

V rámci projektu Desatero - od projektu po provoz (2020) byla s podporou Rady kvality ČR zpracována studie a vydána stejnojmenná tiskovina, podrobnosti a texty Zde.

Záměrem Kabinetu pro standardizaci je ve spolupráci s partnery připravovat elektronicky šířený občasník, který se má zaměřovat na bezpečný provoz dětských hřišť a sportovních zařízení. Edici chceme cílit zejména na držitele i nové adepty licence značky kvality Hřiště-sportoviště-tělocvična – BEZPEČNÝ PROVOZ. Chceme jim napomáhat udržovat a dále rozvíjet povědomí o aktuálních informacích ohledně bezpečného provozu hřišť a sportovišť.

  • 6. vydání elektronického občasníku (2024) - Zde
  • 5. vydání elektronického občasníku (2023) - Zde
  • 4. vydání elektronického občasníku (2022) - Zde
  • 3. vydání elektronického občasníku (2022) - Zde
  • 2. vydání elektronického občasníku (2021) - Zde.
  • 1. vydání elektronického občasníku (2017) - Zde

Subtilní tiskovina vydaná v r. 2018 s podporou České agentury pro standardizaci  – BEZPEČNÁ LANOVÁ CENTRA – s louží k podpoře využívání technických norem ČSN EN 15567-1 a ČSN EN 15567-2 pro lanová centra. Více k tomu Zde.

Archiv starších publikací

I starší publikace jsou dostupné na webu SČS Zde. Jedná se např. o následující publikace.

Příručka správné praxe byla v r. 2016 a 2017 za podpory Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví zpracována pro druhé vydání. Text příručky byl oproti vydání v r. 2014 aktualizován a příručka srozumitelně formuluje povinnosti provozovatele dětských hřišť, sportovišť a podobných zařízení. Publikace také vysvětluje, jak může provozovatelům pomoct značka kvality. 

Prevence úrazů na dětských hřištích? (2014) Odpověď - důsledné zajištění roční kontroly nezávislou třetí stranou. Značka kvality pro bezpečné hřiště dává jistotu. Metodický pokyn zaštítili významné autority: Národní centrum prevence úrazů, ministerstvo vnitra, Česká obchodní inspekce, Státní zdravotní ústav, zkušebny, ...

Metodický postup k zabezpečení prevence úrazů dětí a mládeže na hřištích (rozšířené vydání) (2013)

Proč a jak: Značka kvality „HŘIŠTĚ-SPORTOVIŠTĚ-TĚLOCVIČNA – OVĚŘENÝ PROVOZ“ (2012)

Metodický postup k zabezpečení prevence úrazů dětí a mládeže na hřištích, sportovištích a v tělocvičen (2012)

Vše o značce pro bezpečné hřiště (2012), jaké výhody přináší zřizovateli hřiště, sportoviště či tělocvičny nabízíme ve stručné formě skládacího letáku.

Sdružení českých spotřebitelů ve spolupráci s partnery (KaStan, SOTKVO) vydalo i podrobnější publikaci pod "vše" vypovídajícím názvem Bezpečné provozování dětských a sportovních hřišť, sportovišť a tělocvičen (Základní informace pro provozovatele dle požadavků předpisů a technických norem) (2010).

 

Konsorcium: Logo kabinetu pro standardizaci Logo svazu odborných technických kontrolorů Logo svazu českých spotřebitelů