Bezpečná hřiště a sportoviště

Předpisová základna pro provoz dětských hřišť a sportovišť

Na této stránce nabízíme soupisy právních předpisů, technických norem a jiných dokumentů (rezortních doporučení apod.), týkajících se k provozování dětských hřišť a sportovišť.

  • Právní předpisy - Zde 
  • Technické normyZde
  • Ostatní dokumenty a odkazy - Zde 

 

 

Konsorcium: Logo kabinetu pro standardizaci Logo svazu odborných technických kontrolorů Logo svazu českých spotřebitelů