Bezpečná hřiště a sportoviště

Výzkumy o dětských hřištích a sportovištích

(Výsledky výzkumu - Zde) Základním principem aplikace evropských norem je zajištění řádného kontrolního systému, který má zaručit, že při převzetí a v průběhu používání je veřejné zařízení v souladu s požadavky norem. Principiální je zahrnutí ročních nezávislých kontrol do těchto vnitřních kontrolních mechanizmů a do procesu provozu obecně. Jejich správné provádění závisí mj. i na správném zadání a výběru osoby, která kontrolu provede. A tom všem byl výzkum prováděný agenturou SCaC - „jak radnice zajišťují revize dětských hřišť a sportovišť“. Jeho realizace je logickým naplňováním priority SČS působit preventivně k bezpečnosti dětí obecně a zvláště k bezpečnost dětí na hřištích a sportovištích.

Výzkum např. ukazuje, že jen 1 z 10 obcí neprovádí nebo nepožaduje revizi již při převzetí zařízení. Ročním kontrolám se pak věnují v nějaké formě prakticky všechny.  Negativní je, že v cca 60% větších obcí nejsou vstupní kontroly při převzetí zařízení a hlavní roční kontroly nezávislé. Znamená to, že kontrolu provádí dodavatel či výrobce zařízení, anebo osoba provozovatele. Pouze každá třetí obec má pověřenou osobu, která je za revize přímo – osobně za bezpečný provoz veřejného zařízení zodpovědná. V problematice bezpečného provozu tápou spíše menší obce než větší. Zároveň se však starají o výrazně menší počty zařízení. Radnice sice zdůrazňují, že chtějí především bezpečnost zařízení, přitom ale upřednostňují „bezproblémový průběh revize“.  Je sice pozitivní, že u kontrolora kladou důraz na jeho odbornost a současně i její doložitelnost, ale velmi podceňují jeho nestrannost. To přímo souvisí s předchozím závěrem, totiž že je pro obce důležitý bezproblémový průběh revize.

 

 

Konsorcium: Logo kabinetu pro standardizaci Logo svazu odborných technických kontrolorů Logo svazu českých spotřebitelů