Bezpečná hřiště a sportoviště

Nálezy ČOI

Česká obchodní inspekce se kontrole hřišť věnuje spíše sporadicky; samozřejmě bychom si představovali intenzívněji prováděné kontroly. Dosavadní zjištění inspekce by to totiž logicky podpořily. Uvádíme jen několik dostupných podkladů či odkazů.

V roce 2019 jsme zaznamenali dvě informace ČOI o prováděných kontrolách. Obě se týkaly spíše "zařízení lidové zábavy" než samotných hřišť; lanová centr Zde, pouťové atrakce Zde,

V roce 2017-18 se ČOI účastnila celoevropské akce kontroly dětských hřišť. Zachytili jsme závěrečnou zprávu publikovanou CEN - Zde. Závěrečná zpráva ČOI je k dispozici Zde.

Rok 2014 - Dle zjištění ČOI jsou nejnebezpečnější hřiště v Praze - více Zde

Nebezpečných hřišť přibývá - dle zjištění ČOI - Zde.  

V září 2013 ČOI zveřejnila tiskovou informaci o svých průběžných zjištěních v daném roce - Zde. Komplexní informace za rok 2013 byla vydána na počátku následujícího roku a je k dispozici Zde.

 

 

Konsorcium: Logo kabinetu pro standardizaci Logo svazu odborných technických kontrolorů Logo svazu českých spotřebitelů