Bezpečná hřiště a sportoviště

Nálezy ČOI

Česká obchodní inspekce se kontrole hřišť a dalších volnočasových zařízení věnuje; samozřejmě bychom si představovali vyšší frekvenci prováděných kontrol. Dosavadní zjištění inspekce by to totiž logicky vyžadovaly. Uvádíme několik dostupných podkladů či odkazů na ně.

Na počátku r. 2022 ČOI zveřejnila výsledky kontrol nafukovacích zařízení. Kontroly byly prováděny v r. 2021; a četnost zjištění byla vysoká. Oceňujeme, že předmětem kontrol je mj. i provádění ročních kontrol těchto veřejných zařízení. Výsledky kontrol sumarizované do tiskové zprávy inspektorátu uvádíme Zde.

V roce 2019 jsme zaznamenali dvě informace ČOI o prováděných kontrolách. Obě se týkaly spíše "zařízení lidové zábavy" než samotných hřišť; lanová centr Zde, pouťové atrakce Zde,

V roce 2017-18 se ČOI účastnila celoevropské akce kontroly dětských hřišť. Zachytili jsme závěrečnou zprávu publikovanou CEN - Zde. Závěrečná zpráva ČOI je k dispozici Zde.

Rok 2014 - Dle zjištění ČOI jsou nejnebezpečnější hřiště v Praze - více Zde

Nebezpečných hřišť přibývá - dle zjištění ČOI - Zde.  

V září 2013 ČOI zveřejnila tiskovou informaci o svých průběžných zjištěních v daném roce - Zde. Komplexní informace za rok 2013 byla vydána na počátku následujícího roku a je k dispozici Zde.

 

 

Konsorcium: Logo kabinetu pro standardizaci Logo svazu odborných technických kontrolorů Logo svazu českých spotřebitelů